Hợp thức hóa nhà mua lại chỉ có giấy kê khai

Hỏi: Tôi mua một căn nhà nhỏ 16m2 nhưng chỉ có giấy khai năm 1999 và đã bán qua 2 – 3 đời chủ.

Vậy xin hỏi khi được quyền hợp thức hóa nhà thì tôi có thể tự làm được không người chủ trong giấy kê khai đã mất? Nếu được quyền làm giấy tờ thì tôi phải đóng những loại thuế nào và bao nhiêu %?

nhimbang…@

muanhadat 0493
Hợp thức hóa nhà mua lại chỉ có giấy kê khai (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 20 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 được công nhận quyền sử dụng đất khi được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch.

Về việc nộp tiền sử dụng đất:

Căn cứ theo Điều 20 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất:

Tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại bảng giá đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở đối với trường hợp sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 nghị định số 43/2014/NĐ-CP nhưng nay đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Dựa trên những quy định trên, nếu bạn sử dụng nhà đất trước ngày 1/7/2004 và đáp ứng các quy định trên thì bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và bạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

Luật sưTrịnh Văn Hiệp, VP Luật sư Gia Thành
(51 Trần Quý, P.4, Q.11, Tp.HCM)

Theo Tuổi trẻ Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *