Khi chuyển nhượng đất cấp cho hộ gia đình, cả nhà phải ký tên?

Hỏi: Tôi là chủ hộ gia đình nhưng khi đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (đại diện cho hộ gia đình) thì UBND xã không đồng ý. Lý do là ủy ban yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình (nhà tôi có 5 thành viên) ký trong hợp đồng chuyển nhượng vì giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình.

Xin hỏi việc này được pháp luật quy định ra sao?

Trần Văn Tiến ([email protected])

chuyennhuongdat ea8d
Khi chuyển nhượng đất cấp cho hộ gia đình, cả nhà phải ký tên?
 (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Hộ gia đình sử dụng đất là người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất (Theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013)

Hơn nữa, tại khoản 2 Điều 109 Bộ luật Dân sự quy định: Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải có sự đồng ý của các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên.

Do đó trường hợp của bạn nêu phải được sự đồng ý của các thành viên trong hộ (từ đủ 15 tuổi ).

Luật sư Lê Văn Hoan
Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Văn (Tp.HCM)

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *