Muốn chọn cá tươi ngon chỉ cần quan sát 6 điểm này

Bằng cách chú ý thân, bụng, mắt, miệng, mang và vẩy chúng ta có thể phân biệt được cá còn tươi ngon hay đã bị ươn.

muon chon ca tuoi ngon chi can nhin 6 diem nay muon chon ca tuoi ngon chi can chu y 6 diem nay 3 1552545820 693 width600height248 Muốn chọn cá tươi ngon chỉ cần quan sát 6 điểm này

muon chon ca tuoi ngon chi can nhin 6 diem nay muon chon ca tuoi ngon chi can chu y 6 diem nay 1 1552545820 472 width600height804 Muốn chọn cá tươi ngon chỉ cần quan sát 6 điểm này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *