Rối loạn tâm thần: Rất nhiều bạn trẻ đang có biểu hiện ban đầu

Cứ stress vì công việc có ngày rối loạn tâm thần và đây là những dấu hiệu mà ai cũng phải biết

Không thể truyền đạt suy nghĩ của mình

1 watch out for these signs of psychosis 135521897 Rối loạn tâm thần: Rất nhiều bạn trẻ đang có biểu hiện ban đầu

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của rối loạn tâm thần là nói vô tổ chức. Bạn sẽ thấy một người bị rối loạn tâm thần chuyển chủ đề khi nói chuyện hoặc họ sẽ không thể truyền đạt suy nghĩ của mình đúng cách.

Lo lắng

2 watch out for these signs of psychosis 135531522 Rối loạn tâm thần: Rất nhiều bạn trẻ đang có biểu hiện ban đầu

Khi bạn thấy những thứ mà những người khác xung quanh bạn không thể nhìn thấy, bạn sẽ lo lắng hơn.

Ngủ không đủ giấc

3 watch out for these signs of psychosis 135540555 Rối loạn tâm thần: Rất nhiều bạn trẻ đang có biểu hiện ban đầu

Nếu bạn đang bị rối loạn tâm thần, bạn sẽ thấy giấc ngủ có vấn đề. Bạn sẽ ngủ trong một thời gian dài hơn hoặc bạn sẽ ngủ ít hơn bình thường rất nhiều.

Trầm cảm

4 watch out for these signs of psychosis 135551085 Rối loạn tâm thần: Rất nhiều bạn trẻ đang có biểu hiện ban đầu

Bạn rất dễ bị trầm cảm khi mọi người xung quanh không đồng ý với những gì bạn đang trải qua.

Ảo giác

5 watch out for these signs of psychosis 135600804 Rối loạn tâm thần: Rất nhiều bạn trẻ đang có biểu hiện ban đầu

Ảo giác không có nghĩa là bạn chỉ có thể nhìn thấy những thứ không có thật, nhưng bạn cũng có thể cảm nhận hoặc chạm vào những thứ không tồn tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *