Số tiền còn nợ trong sổ đỏ được tính như thế nào?

Hỏi: Trước năm 1996 gia đình tôi xây nhà trên mảnh đất ao ông bà tôi cho. Năm 2008, tôi chuyển mục đích sử dụng từ đát ao sang đất ở, với diện tích 139m2 trong hạn mức, được cấp “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” và ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận với số tiền 100 triệu đồng.

Sau 5 năm đã đáo hạn tôi chỉ mới thanh toán được 22 triệu đồng tiền nợ sử dụng đất. Nhà tôi trong hẻm thuộc vị trí 3, so với bảng giá đất vị trí 1: 4,5 triệu đồng (từ năm 2015-2020).

 Vậy xin hỏi, sau ngày 1/3/2016 cách tính tiền nợ sử dụng đất của gia đình tôi là như thế nào? Tôi phải đóng 50% hay 100 % tiền nợ sử dụng đất mới? Xin chân thành cảm ơn!

kienvd03@…

tiensudungdat d7d9
Số tiền còn nợ trong sổ đỏ được tính như thế nào? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014 và Điểm a Khoản 2 Điều 12 của Thông tư 76/2014/TT-BTC  quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất thì trong trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận bạn chưa thanh toán hết nợ thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất còn lại. Số tiền được tính như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

 Như vậy, đối với số tiền sử dụng đất bạn còn nợ sau khi thời hạn ghi nợ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết, giá đất để tính tiền sử dụng đất sẽ được tính lại tại thời điểm trả mà không phải theo giá được xác định tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

 Về mức tiền sử dụng đất, bạn vẫn được áp dụng mức 50% như tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Luật sư Nguyễn Thị Huỳnh,
Công ty Luật TNHH ATIM

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *